Publicatie dorpskrantjes

In de dorpskrantjes van Drechterland wordt in maart het volgende bericht geplaatst.   Huiswerk    voor    het    college          Vergeten  moties    over    een    robuuste    groenstrook    danwel    dorpsbos     In 2015 en 2016 zijn twee moties van Progressief Drechterland in de raad aangenomen die gaan over het groenbeleid. Het betreft een motie voor meer soortenrijkdom (biodiversiteit) […]

Kort verslag raadsvergadering 27 februari 2017

Structuurschets Westfriesland In de raadsvergadering van 27 februari werd onder ander de structuurschets Westfriesland besproken. Progressief Drechterland heeft daar vragen gesteld over 2 onderwerpen die in deze structuurschets worden gemist. 1)            Natuurontwikkeling wordt maar minimaal beschreven in het document. Daar liggen mogelijkheden, onder ander door het verbinden van de natuurgebieden en meer aandacht voor recreatie […]

Kort verslag raadsvergadering 24 oktober 2016

  Maandag 24 oktober was er weer een raadsvergadering in de gemeente Drechterland. Op de agenda stonden onder andere het ontwerpbestemmingsplan Oosterleek 37, 39 en 39a te Oosterleek en het reserveren van budget voor het uitvoeringsplan alcohol en drugs. Over “het huisje van Balk” in Oosterleek is al verschillende keren eerder gesproken in de gemeenteraad van […]

Progressief Drechterland in de media….

De afgelopen maanden zijn er door Progressief Drechterland enkele stukjes in de dorpsbladen van Drechterland. Hieronder de geplaatste stukjes. Alcohol, drugs en energiebesparing Tijdens de raadsvergadering in Drechterland van 21 maart ging het onder meer over het beleid ten aanzien van alcohol en drugs, en over de subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen voor burgers met een […]