Kort verslag raadsvergadering 24 oktober 2016

  Maandag 24 oktober was er weer een raadsvergadering in de gemeente Drechterland. Op de agenda stonden onder andere het ontwerpbestemmingsplan Oosterleek 37, 39 en 39a te Oosterleek en het reserveren van budget voor het uitvoeringsplan alcohol en drugs. Over “het huisje van Balk” in Oosterleek is al verschillende keren eerder gesproken in de gemeenteraad van […]

Progressief Drechterland in de media….

De afgelopen maanden zijn er door Progressief Drechterland enkele stukjes in de dorpsbladen van Drechterland. Hieronder de geplaatste stukjes. Alcohol, drugs en energiebesparing Tijdens de raadsvergadering in Drechterland van 21 maart ging het onder meer over het beleid ten aanzien van alcohol en drugs, en over de subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen voor burgers met een […]