Progressief Drechterland in de media….

De afgelopen maanden zijn er door Progressief Drechterland enkele stukjes in de dorpsbladen van Drechterland. Hieronder de geplaatste stukjes. Alcohol, drugs en energiebesparing Tijdens de raadsvergadering in Drechterland van 21 maart ging het onder meer over het beleid ten aanzien van alcohol en drugs, en over de subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen voor burgers met een […]

Hoe gaat het eigenlijk met de zorg voor ouderen, zieken en kinderen in Drechterland ?

De zorg voor ouderen, zieken en kinderen in Nederland was in het recente verleden eigenlijk heel goed geregeld. Maar die zorg is hard aan het veranderen. Onze verzorgingsstaat moest op de schop. Velen vonden dat het onbetaalbaar werd. Dus moeten we nu vaker een beroep doen op vrienden en kennissen en moeten we langer thuis […]