Meteen naar de inhoud

Alle minimaregelingen naar 120% van de bijstandsnorm.

In Drechterland wonen volgens het CBS in 2020 bijna 700 huishoudens op of rond het sociale minimum. De verwachting is dat deze groep in de afgelopen periode alleen maar groter is geworden en nog groeit. Als gemeente hebben wij een belangrijke taak in het ondersteunen van mensen die het zelf financieel (even) niet redden.

Dit kan bijvoorbeeld door extra financiële ondersteuning in de vorm van minimaregelingen. Het gaat dan om regelingen zoals: huurtoeslag en het Kindpakket waarin wordt bijgedragen aan schoolkosten. Deze regelingen hebben tot doel om mensen te behoeden voor de gevolgen van armoede. Een beperkt inkomen kan immers tot gevolg hebben dat iemand basisuitgaven niet meer kan betalen en kinderen niet meer kunnen deelnemen aan activiteiten, zoals sporten of een schoolreisje. Een situatie die vaak stress oplevert, een slechtere gezondheid, isolement en verminderde toekomstkansen. Daarom diende Progressief Drechterland onlangs een motie in om alle minimaregelingen in Drechterland op te waarderen naar de 120% norm. Nu is dit voor een aantal regelingen lager, zoals de 100% bijstandsnorm voor de woonkostentoeslag en kwijtschelding.

Helaas is onze motie door het college afgeraden en heeft deze het in de gemeenteraad (ondanks de steun van VVD en ABD) niet gehaald. Maar juist nu heeft een groep inwoners ernstige geldproblemen. Wij zullen ons dan ook actief blijven inzetten voor ruimhartigere regelingen.

Christel Welling, raadslid en Jorine de Vries, fractievertegenwoordiger Progressief Drechterland