Meteen naar de inhoud
.

Beleidsplan Progressief Drechterland

Dit beleidsplan bevat algemene informatie over de politieke partij Progressief Drechterland.

Doelstelling van het actuele beleid

Progressief Drechterland (afgekort PDL) is opgericht op 8 juli 2013 en heeft als doel het gestalte geven aan een progressieve politiek binnen de gemeente Drechterland.

Dit doel tracht de vereniging te bereiken door zich bij de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Drechterland naar de kiezers te presenteren met een lijst onder de naam Progressief Drechterland. Indien leden van de partij bij die verkiezingen gekozen zijn tot raadslid, vormen zij samen een fractie in de gemeenteraad van Drechterland.
De leden van de fractie worden bij hun werkzaamheden ondersteund door fractievertegenwoordigers. Dit zijn personen die geen raadslid zijn, maar als lid van Progressief Drechterland de partij vertegenwoordigen tijdens Rondetafelgesprekken. Indien Progressief Drechterland plaatsneemt in de coalitie, levert de partij één of meer wethouders voor het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Drechterland.

Werkzaamheden van de partij

Natuurlijke personen die woonachtig zijn in de gemeente Drechterland kunnen lid worden van de vereniging en betalen jaarlijks contributie. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit tenminste drie leden (een voorzitter, penningmeester en secretaris). Tenminste eenmaal per jaar vindt een ledenvergadering plaats waarin het bestuur verslag doet van het afgelopen jaar, inzicht geeft in de financiële situatie van de partij (waarbij de financiële stukken zijn gecontroleerd door een kascommissie) en een begroting overlegt. Op dat moment legt ook de gemeenteraadsfractie verantwoording af over het politiek handelen in de gemeenteraad en daarbuiten.

Verder wordt zo vaak als nodig is een ledenvergadering uitgeschreven.

Het bestuur heeft verder tot taak ervoor te zorgen dat een verkiezingsprogramma tot stand komt, draagt verantwoordelijkheid voor de werving en selectie van kandidaten voor de gemeenteraadsfractie en de functie van fractievertegenwoordiger, zorgt ervoor dat er een verkiezingscampagne komt en ondersteunt de werkzaamheden van de fractie.

Maandelijks vindt een fractievergadering plaats waarin de fractie, fractievertegenwoordigers, leden en eventuele andere geïnteresseerden de onderwerpen die op de raadsagenda staan en andere (politieke) onderwerpen met elkaar bespreken.

Leden van de partij bezoeken verder politieke en niet-politiek bijeenkomsten, inwoners en bedrijven in Drechterland en daarbuiten. De partij organiseert bijeenkomsten en activiteiten met een politiek karakter en informeert, communiceert en publiceert over haar politieke activiteiten in onder andere dorpsbladen en via social media.

Progressief Drechterland: betrokken, duurzaam & innovatief!

Indien u na het lezen van dit document vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar Lisan Adolf (voorzitter) via voorzitter@progressiefdrechterland.nl