Meteen naar de inhoud

Bereikbaarheid mobiele telefonie kan beter

  • door

Dorpsbladen juni 2019

In de raadsvergadering van maart is het bevorderen van de digitale bereikbaarheid in de hele gemeente Drechterland besproken, naar aanleiding van onderzoek naar de breedbandcapaciteit voor de gemeente. Het verbeteren van de digitale bereikbaarheid was één van de punten in het verkiezingsprogramma van Progressief Drechterland en we zijn dan ook blij dat er weer een stap in de goede richting is gezet.

Wat echter niet in dit onderzoek is meegenomen is de mobiele bereikbaarheid in Drechterland. Helaas laat die nog wel wat te wensen over. Waar de providers in de zogenoemde dekkingskaarten aangeven dat vrijwel de hele gemeente een goede mobiele bereikbaarheid heeft is het in de praktijk helaas anders.

Op veel plekken binnen Drechterland is de dekking, ongeacht welke provider, gewoonweg slecht te noemen. Vooral binnenshuis is het soms niet mogelijk om een telefoongesprek met een mobiele telefoon te voeren. Bij navraag door één van de bewoners bij de providers wordt toegegeven dat de dekking in bepaalde gebieden in de gemeente slecht is en dat terwijl de dekkingskaarten anders aangeven.

Feit is dat het aantal antennes voor mobiele telefonie in Drechterland erg laag is. Mede daarom heeft Progressief Drechterland in de raadsvergadering een motie ingediend waarin het college van Burgemeester en Wethouders wordt verzocht om er bij de providers op aan te dringen te zorgen voor een goede en volledige mobiele bereikbaarheid in de hele gemeente Drechterland. Deze motie werd met een ruime meerderheid in de raad ondersteund.

De mobiele providers zijn marktpartijen waar de gemeente geen directe invloed op heeft. Het in
de motie gevraagde is dan ook het beste wat er op het moment gedaan kan worden. Als het
gesprek met de providers wordt gevoerd kan er wellicht gekeken worden naar de mogelijkheid om meer antennes te plaatsen zodat de mobiele bereikbaarheid eindelijk wordt zoals deze volgens de dekkingskaarten nu ook al hoort te zijn: een goede dekking in de hele gemeente, zowel het buitengebied als de dorpskernen, zowel binnen als buiten.

Progressief Drechterland houdt de spreekwoordelijke vinger aan de pols…
Erik Gerrits Raadslid Progressief Drechterland

https://progressiefdrechterland.nl communicatie@progressiefdrechterland.nl 06-12679381