Dementie en gemeente

Dementieproof. In het NHD van zaterdag 26 augustus: een bericht dat onder andere de Stichting Alzhemer Nederland  en het ministerie van VWS een actie zijn gestart om lokale overheden te overtuigen een dementie-vriendelijk beleid te gaan voeren. Als gevolg van de vergrijzing zal (helaas) dementie in de komende jaren steeds meer voor gaan komen. De Lees meer overDementie en gemeente[…]

Grof vuil en 20 euro

Grof vuil tarief De afgelopen weken is er de nodige commotie geweest rond het plan van HVC om voor het ophalen van grof vuil een vergoeding te vragen van 20 euro. Net als veel andere fracties is Progressief Drechterland hier niet blij mee en roept het nogal wat vragen op. Wat zijn de beweegredenen voor Lees meer overGrof vuil en 20 euro[…]

Het kan nog veel beter in Drechterland Div locale media 5-5-2017

Het gaat goed met de financiën van de gemeente. Heel goed. Wat ons betreft: veel te goed. In de plaatselijk media is de volgende advertentie geplaatst met onze opmerking bij de laatste kadernota bespreking en de moties die wij hebben ingediend. Hieronder de advertentie.    

Ambitieniveau moet omhoog. Geld moet niet opgepot worden maar gebruikt worden. (NHD van woe 28 juni)

Het gaat goed met de financiën van de gemeente. Heel goed. Wat ons betreft: veel te goed. De gemeente heeft op dit moment heel veel geld in de verschillende spaarpotjes zitten. In totaal wel zo’n 33 miljoen. Als bank zouden we het goed doen. Maar een gemeente is geen bank. Drechterland moet met het geld Lees meer overAmbitieniveau moet omhoog. Geld moet niet opgepot worden maar gebruikt worden. (NHD van woe 28 juni)[…]

Veiligheid Houterweg

Naar aanleiding van vragen van PDL raadslid Sjon Wagenaar heeft het college van de gemeente Drechterland aangegeven de situatie voor fietsers en voetgangers op de Houterweg ter hoogte van de werkzaamheden voor de viaduct opnieuw te bekijken.

Amendement PDL haalt het niet

Een Amendement ingediend door Progressief Drechterland aangaande het “huisje van Balk” heeft het gisteravond in de gemeenteraad van Drechterland niet gehaald.De meerderheid van de raad vond het gevaar van onbehoorlijk bestuur zwaarder wegen dan het geven van “verkapte subsidie”.