Meteen naar de inhoud

De Fractie

Sjon Wagenaar – Fractievoorzitter

Binnen onze fractie is Sjon verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles: Openbare ruimte, Financiën,  Water, Milieu, Burgerparticipatie, Vitale dorpen en Duurzaamheid.

Sjon is het aanspreekpunt voor de kernen

o Oosterblokker met Jorine,
o Westwoud,
o Hoogkarspel met Ron,
o Schellinkhout, Wijdenes en Oosterleek met Christel.

Christel Welling– Raadslid

Binnen de fractie is Christel verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles: Ouderen, Kunst en Cultuur, Monumenten, archeologie en geschiedenis, Recreatie, Werk en Inkomen,  Maatschappelijke ondersteuning, Volksgezondheid

Christel is het aanspreekpunt voor de kernen

o Schellinkhout, Wijdenes  en Oosterleek met Sjon.

David van Gelderen – Raadslid

Binnen de fractie is David verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles: Verkeer. Economie, Bouwen en Ruimtelijke ontwikkeling, Publieke dienstverlening, Onderwijs, Kinderen, Jongeren, Sport, Bestuur en Organisatie, Openbare orde en Veiligheid.

David is het aanspreekpunt voor de kern

o Venhuizen met Jorine en Giel.

Jorine de Vries – Fractievertegenwoordiger

Binnen de fractie is Jorine verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles: Milieu, Bouwen en Ruimtelijke ontwikkeling, Natuurontwikkeling, Publieke dienstverlening, Ouderen, Kunst en Cultuur, Maatschappelijke ondersteuning, Volksgezondheid, Burgerparticipatie en Vitale dorpen, Bestuur en organisatie, Openbare orde en veiligheid.

Jorine is het aanspreekpunt voor de kernen

o Oosterblokker met Sjon,
o Venhuizen met David en Giel

Ron Laan – Fractievertegenwoordiger

Binnen de fractie is Ron verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles: Openbare ruimte, Financiën, Economie, Water, Jongeren, Monumenten, Archeologie en Geschiedenis en Recreatie.

Ron is het aanspreekpunt voor de kernen

o Hoogkarspel met Sjon
o Hem met Giel

Giel Groot – Fractievertegenwoordiger

Binnen de fractie is Giel verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles: Verkeer, Onderwijs, Kinderen, Sport, Monumenten, archeologie en geschiedenis, Werk en Inkomen

Giel is het aanspreekpunt voor de kernen

o Hem met Ron
o Venhuizen met David en Jorine