Meteen naar de inhoud

De parel van Drechterland

  • door

De parel van Drechterland: een mooie toekomst voor de Zuiderdijk

De Zuiderdijk is een prachtige plek, waar mensen graag naar toe gaan. Met die dijk heeft Drechterland een uniek landschapselement binnen haar grenzen. Deze monumentale slingerende dijk vormt een ware parel, met aan de ene kant het ruime water van de voormalige Zuiderzee, en aan de andere kant het eeuwenoude agrarische landschap, met daarin natuurgebiedjes en karakteristieke dorpsgezichten. Progressief Drechterland heeft de belangrijkste documenten over de dijk bestudeerd, en er een eigen samenhangende visie van gemaakt.

Sjon Wagenaar, fractievoorzitter Progressief Drechterland: “De Zuiderdijk is monument, natuurgebied en recreatiegebied ineen. Maar het is ook een plek waar mensen wonen en werken, en soms is het ook nog eens een behoorlijk drukke weg. Hoe gaan we in de toekomst om met al die belangen? Voor welke activiteiten bieden we hier extra ruimte, welke zaken vinden we minder geschikt in de nabijheid van de dijk? Er is de afgelopen decennia heel veel gezegd en geschreven over die dijk. Daarom hebben wij nu een integrale visie op de dijk opgesteld.”

De complete visienota is een document van bijna dertig pagina’s. De daarin opgenomen visie vormt wat Progressief Drechterland betreft een bouwsteen voor de Omgevingsvisie waar op dit moment aan gewerkt wordt. In die Omgevingsvisie komt te staan wat er in verschillende gebieden in Drechterland kan of juist niet kan.

Een aantal elementen uit de ‘Visie op de dijk’:
• als kernwaarden uitgaan van rust, ruimte en natuurbeleving
• verdergaan met het motorvoertuigen-luw maken van de dijk
• meer fiets- en wandelroutes op en langs de dijk
• drie extra kleinschalige strandjes
• het verbeteren van de biodiversiteit langs de dijk
• het stimuleren van de omschakeling naar meer natuur-inclusieve landbouw in het dijklandschap
• het behoud en de bescherming van cultuurhistorische elementen en dorpsgezichten
• het weren van buitendijkse bouwwerken, los van tijdelijke voorzieningen

De visie is, in de vorm van een initiatiefvoorstel, in maart besproken in de gemeenteraad van Drechterland, waarna er ook over besloten wordt. Inmiddels in combinatie met visie op Drechterland.

Fractievoorzitter Progressief Drechterland Sjon Wagenaar