Meteen naar de inhoud

De Partij

Progressief Drechterland is een nieuwe progressieve beweging in Drechterland. Deze nieuwe lokale partij is opgericht op 8 juli 2013. De partij richt zich op alle inwoners van Drechterland die vinden dat er ook in de lokale politiek een progressief geluid hoorbaar moet zijn. Progressief Drechterland is in eerste instantie ontstaan uit een lokaal samenwerkingsverband  van PvdA, D66 en GroenLinks, maar richt zich nadrukkelijk op alle progressieve inwoners van Drechterland. Wij verwelkomen dan ook van harte nieuwe leden die geen band hebben met de drie eerdergenoemde partijen.

 

 

 

Progressief Drechterland kent een bestuur, bestaande uit:

Progressief Drechterland (PDL) is een zelfstandige vereniging met Anbi status. Aan de vereniging ligt een samenwerkingsovereenkomst ten grondslag, waarin is afgesproken dat PvdA en GroenLinks zich als afzonderlijke partijen onthouden van activiteiten op het vlak van de gemeentepolitiek in Drechterland. Progressief Drechterland neemt niet deel aan de provinciale, landelijke of Europese verkiezingen, en organiseert daarvoor ook geen campagneactiviteiten.

Beleidsplan.

Indien u na het lezen van dit document vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar Lisan Adolf  voorzitter@progressiefdrechterland.nl

Lisan Adolf

Carin Wagenaar

Alex Campfens

Alex Campfens

Jorine de Vries

Giel Groot

Ria Rövekamp

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer = 853256160
Post/bezoekadres: Dragon 12, 1616 TW Hoogkarspel
Progressief Drechterland is ANBI erkend

U kunt rechtstreeks met de voorzitter in contact treden via voorzitter@progressiefdrechterland.nl

Progressief Drechterland beschikt over Statuten en een Huishoudelijk reglement. En voor de volledigheid treft u hier ook de Regeling erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten Progressief Drechterland aan.