Meteen naar de inhoud

De toekomst van het wonen

  • door

Dorpsbladen november 2019

De afgelopen jaren is de economie weer flink aangetrokken. Het dieptepunt van de laatste economische crisis ligt al bijna een decennium achter ons. Hoewel er tekenen zijn dat er mogelijk een nieuwe dip aan zit te komen draait de Nederlandse economie op volle toeren. Dit kun je niet alleen zien aan de drukke wegen maar ook aan de hoge huizenprijzen.
Deze laatste ontwikkeling, in combinatie met aangescherpte regelgeving, heeft ervoor gezorgd dat het voor veel (eenpersoons) starters haast onmogelijk is om een woning te kopen. In juni heeft Progressief Drechterland de aanzet gegeven om dit probleem aan te pakken. Dit hebben we gedaan door met een motie te vragen om een verruiming van de starterslening in onze gemeente. Deze motie is aangenomen, en wordt nu uitgevoerd.

De starterslening is bedoeld om mensen die voor het eerst de woningmarkt betreden een steuntje in de rug te bieden. Bijvoorbeeld: iemand kan maximaal € 185.000 lenen, maar heeft hij/zij voor een woning € 210.000 nodig, dan kan deze persoon tegen gunstige voorwaarden het verschil lenen van de gemeente.
Wij hebben voorgesteld om deze regeling voor de gehele gemeente, voor veel meer mensen en voor oud- en nieuwbouw open te stellen. Op ons initiatief zal deze regeling nog in 2019 verruimd kunnen worden. En na ons initiatief is er ook in andere gemeenteraden een dergelijk voorstel gedaan. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Maar daarmee zijn we er nog lang niet. Zoals gezegd is het voor veel starters nagenoeg onmogelijk om zelfstandig een woning te kopen, en zelfs met een starterslening zullen nog steeds veel mensen buiten de boot vallen. Wij pleiten dan ook voor nieuwe en inventieve woonvormen zoals tiny houses.

Er is op dit moment veel aandacht voor deze manier van wonen: zo waren er in Enkhuizen 300 aanmeldingen voor 8 woningen. Bij het mogelijk maken van dergelijke nieuwe woonvormen, is er een grote rol weggelegd voor de gemeente, die bijvoorbeeld onder gunstige voorwaarden gronden beschikbaar moet stellen.
Ook door aandacht te hebben voor senioren, kunnen we de woningmarkt vlot trekken. Veel oudere inwoners zouden graag een maatje kleiner gaan wonen. Door ervoor te zorgen dat er kleinere (huur) woningen beschikbaar komen, komt de woningmarkt weer in beweging. Bijkomend voordeel is dat zogenaamde scheefhuurders, mensen die die met een te hoog inkomen nog steeds in een sociale huurwoning wonen, een woning kunnen kopen.
Goed wonen is heel erg belangrijk, zowel voor u als voor ons. We blijven hier de komende tijd aan werken. Mocht u goede ideeën hebben, dan gaan we graag het gesprek met u aan…

David van Gelderen, raadslid Progressief Drechterland

https://progressiefdrechterland.nl communicatie@progressiefdrechterland.nl 06-12679381