Meteen naar de inhoud

Dementievriendelijke gemeente

  • door

Dorpsbladen december 2019

Voor de zomervakantie van 2017 dienden we een motie in om van Drechterland een ‘dementie vriendelijke gemeente’ te maken. Helaas werd deze motie niet gelijk door alle partijen omarmd. De stemmen staakten, maar gelukkig hebben alle partijen de rust van die zomer goed gebruikt. De eerste raadsvergadering na de zomer werd de motie toch unaniem aangenomen. Alle door Progressief Drechterland aangedragen punten zijn opgenomen in het plan van aanpak dat volledig volgens planning is uitgewerkt en uitgevoerd. Daarmee lieten alle partijen zien overtuigd te zijn van de noodzaak om ook binnen Drechterland aandacht te hebben voor onze inwoners die te maken hebben of krijgen met de ziekte dementie. Progressief Drechterland is zeer blij met de wijze waarop dit vervolgens door de portefeuillehouder, burgemeester Michiel Pijl, is opgepakt.

Het betekent dat op 28 november van dit jaar de gemeente Drechterland het certificaat ‘dementie vriendelijk gemeente’ in ontvangst mocht nemen.

Vooraf aan die uitreiking hebben binnen de gemeente onder meer inwoners, ambtenaren, raadsleden, ondernemers en winkeliers deelgenomen aan een training om hun kennis rondom dementie te vergroten. Zo zal nu bijvoorbeeld de gemeente bij onder andere nieuwbouw of herinrichting van openbare ruimte rekening houden met mensen met een vorm van dementie, door voorzieningen beter toegankelijk te maken. Ook zoeken verschillende partners in de zorg meer samenwerking en zijn er mogelijkheden voor ondersteuning van mantelzorgers opgezet. Dit alles komt ten goede aan mensen met dementie, hun naasten, vrienden, bekenden en mantelzorgers en daarmee aan heel veel inwoners in onze gemeente.
Supertrots zijn wij als Progressief Drechterland dat onze gemeente dit certificaat nu heeft. Nog fijner is dat de gemeente het voornemen heeft om al het geleerde in de praktijk te blijven brengen. Door dit alles zijn deze kwetsbare inwoners ietsjes minder kwetsbaar geworden.

Op www.samendementievriendelijk.nl vindt u een (korte) training “Goed omgaan met dementie’’. Op deze site staan aparte trainingen voor buren, vrijwilligers en voor medewerkers van banken, de thuiszorg, kappers enz.

Christel Welling, fractievertegenwoordiger Progressief Drechterland