Meteen naar de inhoud

Digitaal spreekuur

  • door

Hoe bereikbaar is de politiek voor inwoners? Dat is altijd een lastige vraag, en moeilijk meetbaar. Progressief Drechterland voelt zich volgens haar partijprogramma als lokale partij zeer betrokken bij de inwoners van Drechterland. Zichtbaar zijn als politieke partij is echter niet altijd even makkelijk en een doorlopende uitdaging.
Mee-spraak is belangrijk voor Progressief Drechterland. De afgelopen jaren heeft binnen de gemeente Drechterland het project “Vitale Dorpen” gelopen. Binnen dit programma hebben inwoners in verschillende allianties mee kunnen praten over diverse zaken. Zo is er bijvoorbeeld in Hoogkarspel de Groene Reigerroute gerealiseerd en is er in verschillende kernen aandacht voor de verkeersveiligheid gekomen. Vitale Dorpen is een mooi initiatief geweest dat wat Progressief Drechterland betreft zeker een vervolg zou moeten hebben.
Dat niet iedereen mee wil of kan praten is duidelijk. En als we op sociale media de discussies bekijken, lijken niet alle inwoners de weg naar de gemeente of de partijen te kunnen vinden. En dat is jammer wat Progressief Drechterland betreft. Een inwoner van Drechterland mag een actieve, open luisterende houding van raad, college en medewerkers verwachten. Het betreft hier de zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en toegankelijkheid van bestuur en organisatie. Dat is helaas iets dat nog geregeld misgaat. Er zijn genoeg inwoners die wel aan de bel trekken en vragen stellen of opmerkingen maken, maar daarop niet of pas heel laat (te laat) een reactie krijgen. Dit komt soms doordat de capaciteit van de gemeentelijke organisatie, vanwege vacatures, ontoereikend is maar ook doordat zaken misgaan in de communicatie. Progressief Drechterland heeft hiervoor geregeld aandacht gevraagd en zal dit ook blijven doen.
Maar communicatie geldt voor alle betrokkenen. Als lokale partij moeten we er natuurlijk ook voor zorgen dat we zichtbaar zijn, en dat proberen we ook. Bijvoorbeeld door nagenoeg iedere maand een stukje te schrijven voor de dorpskranten, zoals ook deze keer. Waar mogelijk zullen we ons constructief in de discussies op sociale media mengen, maar nog beter is als u met uw vragen richting ons komt. Dat kan altijd, en op verschillende manieren. Op onze website, www.progressiefdrechterland.nl, staan de contactgegevens van de raadsleden en fractiemedewerkers. Zij staan klaar om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Betrokkenheid is één van onze kernwaarden. Wij zijn er voor u.
Erik Gerrits Raadslid Progressief Drechterland

N.B. Vanaf dinsdag 2 maart houdt Progressief Drechterland een digitaal spreekuur waar alle inwoners van Drechterland vragen kunnen stellen aan leden van de fractie.
Voor meer informatie kijkt u op https://progressiefdrechterland.nl/digitaal-spreekuur/
https://progressiefdrechterland.nl communicatie@progressiefdrechterland.nl 06-12679381