Dorpsbos Hoogkarspel

Dorpsbos Hoogkarspel

PDL is een groot voorstander van een serieus dorpsbos in Hoogkarspel. Op ons initiatief gaan we het daar in januari opnieuw met de gemeenteraad over hebben.

Dan moeten we het er wel over kunnen hebben.

We hebben ons dan ook succesvol verzet tegen het ‘vertrouwelijk’ verklaren door B&W van informatie die voor die discussie essentieel is. PDL houdt niet van achterkamertjespoilitiek. Wordt in januari vervolgd !!!!

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someonePin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+