Meteen naar de inhoud

Een eigen huis een plek onder de zon

  • door

Het wordt steeds duidelijker waar bestuurlijk Nederland zich op moet gaan richten: de overspannen woningmarkt. Blind overbieden is niet meer alleen voorbehouden aan de Randstad maar komt ook in onze regio steeds vaker voor. In een rapport van de rijksoverheid dd. 15 juni 2020 over de staat van de woningmarkt wordt een tekort geschetst van 900.000 huizen in Nederland. De komende jaren zal dan ook door de meeste gemeenten en hogere overheden prioriteit moeten worden gegeven aan woningbouwprojecten.
Ook in Drechterland zal hier veel aandacht voor zijn, en zullen wij richting moeten geven hoe onze gemeente zich de komende jaren zal gaan ontwikkelen.
Extra moeilijk is het voor starters die, ondanks steunmaatregelen zoals startersleningen en het niet hoeven betalen van overdrachtsbelasting, überhaupt niet aan bod komen. Wij denken dat veel gemeenten hierin een cruciale denkfout maken. Niet de kostprijs moet leidend zijn, maar de financiële draagkracht. Wat heb je aan huis van 250.000 euro als je niet meer dan 200.000 euro kunt lenen?
Creatief omgaan met ruimte en ontwikkelingen in de woningbouw zijn hierbij cruciaal. Veel gemeenten zijn hier (nog) helemaal niet op ingericht. Waarbij nieuwe initiatieven (neem bijvoorbeeld tiny houses) maanden zo niet jaren in beslag nemen, met als gevolg dat initiatiefnemers er moedeloos van worden en afhaken.
Woningbouw inpassen in het landelijke karakter van onze gemeente is hierbij nog een extra interessante uitdaging. Een woontoren neerzetten zoals in een stad als Hoorn lijkt ons geen optie, maar ook hier, in Drechterland, zijn creatieve oplossingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan modulair bouwen. Huizen worden nu voor tientallen jaren of langer neergezet, is dat nog wel nodig?
Kortom zoals in veel gemeenten staan ook wij voor vele uitdagingen, waar dus meerdere oplossingen voor nodig zullen zijn. Mocht je willen meedenken, kom ik graag met jou in contact.
David van Gelderen raadslid Progressief Drechterland
bereikbaar via david@progressiefdrechterland.nl
N.B. Iedere tweede dinsdag van de maand houdt Progressief Drechterland een digitaal spreekuur waar alle inwoners van Drechterland vragen kunnen stellen aan leden van de fractie.
Voor meer informatie kijkt u op https://progressiefdrechterland.nl/digitaal-spreekuur/
https://progressiefdrechterland.nl communicatie@progressiefdrechterland.nl 06-12679381