Grof vuil en 20 euro

Grof vuil tarief

De afgelopen weken is er de nodige commotie geweest rond het plan van HVC om voor het ophalen van grof vuil een vergoeding te vragen van 20 euro.
Net als veel andere fracties is Progressief Drechterland hier niet blij mee en roept het nogal wat vragen op.

Wat zijn de beweegredenen voor HVC, en de colleges/wethouders van ‘onze’ 7 gemeenten, om dit door te voeren.
Waarom een premie opleggen voor het netjes aanbieden van grof vuil oftewel grondstoffen. Straffen we milieuvriendelijk gedrag zo niet af?
Lokken we op deze manier geen dumpgedrag uit?
Hoe staat het met de politieke antenne van de wethouders?

Met deze en nog meer vragen gaan we aan de slag. We zijn benieuwd naar de antwoorden. Wordt vervolgd.