Meteen naar de inhoud

Iedereen telt mee

Maar telt iedereen ook mee? Helaas zijn er in praktijk genoeg voorbeelden van mensen die het moeilijk hebben, ook in Drechterland. Dat betekent niet dat we dat dan maar moeten accepteren. We gunnen het toch iedereen om vrij te zijn, om zichzelf te kunnen zijn, want zo hoort het toch. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet.

Het gaat in een inclusieve samenleving niet alleen om het erbij horen, mee mogen praten of het beschikbaar hebben van voorzieningen voor mensen met een beperking. Het gaat ook om werk, betaalbare of zelfs gratis kinderopvang, aanpak schulden en armoede, aanpak laaggeletterdheid, integratie, cultuur, gemeentelijk sportbeleid, participatie, aandacht voor toegankelijkheid binnen de openbare ruimtes en meer. Bijna te veel om op te noemen.

Het streven naar een inclusieve samenleving betekent dan ook dat in de hele samenleving altijd bij alles nagedacht wordt of dat wat we doen, bijdraagt aan het erbij horen. Maart 2022 is de gemeenteraadsverkiezing. Voor Progressief Drechterland de aanleiding om inclusiviteit eens goed voor het voetlicht te brengen.
Wij doen dit door ons in het verkiezingsprogramma bij alle speerpunten af te vragen: ‘Hoort iedereen er bij?’ En als het antwoord nee is, dan is de volgende vraag hoe kunnen we dit toch bereiken? We zeggen daarbij niet dat het voor de gemeente Drechterland een gemakkelijke opgave zal zijn de komende jaren, maar wel een noodzakelijke.
Immers, alleen zo kunnen we het dagelijks leven voor veel van onze inwoners een stukje makkelijker maken.
Christel Welling en Jorine de Vries