13 november 2017

David

De afgelopen periode hebben we te maken gekregen met een aantal grote taken, zoals jeugdzorg en AWBZ, die van de rijksoverheid naar de gemeentelijk overheid zijn gegaan.
De komende tijd zal dan ook blijken hoe we hier structureel invulling aan willen geven. Waarbij het voor ons voor opstaat dat diegene die zorg nodig hebben dit ook krijgen en er niemand buiten de boot valt.

Wij zien de toekomst positief tegemoet, de economie zal naar verwachting verder aantrekken, en ook de werkeloosheid verder dalen. Maar dit kan zomaar aan ons voorbij gaan. Wat ons betreft mist Drechterland een hoogwaardige digitale snelweg. Wij kunnen wel willen dat mensen gaan ondernemen, of op afstand kunnen leren.

Maar zonder digitale ondersteuning zal hier helaas steeds minder van terecht komen en zullen starters, gezinnen Drechterland niet gaan zien als een goed plek om te vestigen. Maar wat de denken aan de vergrijzing, mensen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit vinden wij de normaalste zaak van de wereld maar om dit te kunnen bereiken zullen we naar innovatieve oplossingen (Domotica) moeten kijken om dit ook werkelijkheid te laten worden.

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het project Vitale Dorpen. Dit heeft veel mensen bereikt en hier kunnen wij als raad alleen maar erg blij mee zijn. Helaas heeft de jeugd hier weinig input gehad. Ik zou graag zien dat wij een project op gaat zetten dat zich richt op de jeugd en jongeren. Er wordt gezegd dat de jeugd minder betrokken is, maar laten we het tegendeel bewijzen.

Ik wil mij de komende periode dan ook inzetten voor een verbetering van onze digitale infrastructuur voor iedereen waarbij niet alleen gekeken moet worden naar de paar kernen, ik wil dat er we pilot starten om jeugd en jongeren te betrekken bij hun leefbaarheid en ik wil mij inzetten om een outdoor fitness te realiseren die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Door ons steeds drukker wordende leven kiezen we er vaker voor om te sporten op tijden die het beste uitkomt.