3 september 2017

Christel

Christel Welling

Sinds kort woon ik in de gemeente Drechterland. Een gemeente waar ik me vanaf dag 1 enorm thuis voel.
Veel groen en veel ruimte voor mens en dier.
Een gemeente met ruimte voor mensen en voor de menselijke maat.
Daar wil ik me dan ook voor inzetten. 

Ik wil me inzetten voor een mooie, schone gemeente, die op positieve wijze bijdraagt aan de gezondheid, kwaliteit van leven en leefbaarheid voor de burgers.
Een gemeente met een goed investeringsklimaat voor het MKB.
Een gemeente waar het belangrijk gevonden wordt goed om te gaan met onze aarde voor volgende generaties.
Ik wil een stem geven aan initiatieven die slimmer met onze leefomgeving omgaan en innovatieve initiatieven de ruimte geven zeker als deze initiatieven de leefbaarheid van onze kernen bevorderen.

Ik denk daarnaast dat het belangrijk is dat we vooral naar mensen kijken, hen zien, in hun kracht en in hun kwetsbaarheid en dat we het vooral moeten hebben over wat deze mens op dit moment nodig heeft.
Ik denk dat goede zorg, goede dienstverlening of goede ondersteuning alleen goed is als die ook zo ervaren en beleeft wordt door degene die deze ontvangt.