21 november 2017

Mychel

Ik ben werkzaam in het basisonderwijs, overigens schitterend werk en heb daarnaast veel affiniteit met dieren, natuur, tuinieren en poppenspel.

De afgelopen jaren is er veel veranderd in en om Drechterland. Verschillende nieuwbouwprojecten zijn gerealiseerd of in aanbouw, het wegennet wordt flink uitgebreid en er zijn ook ideeën om de luchtvaart boven West-Friesland en dus ook Drechterland te laten uitbreiden.

Wanneer u PDL kiest ben ik er voorstander van om meer nadruk te leggen op het verenigingsleven en het samen zijn binnen de kernen van Drechterland. Samen met elkaar vormen wij een buurt, een gemeenschap, een dorp, een gemeente.

Buurthuizen, verenigingen, culturele evenementen en diverse initiatieven van bewoners zorgen voor een saamhorigheid. Een saamhorigheid waar je jezelf kunt zijn, jong en oud, maar niet alleen hoeft te zijn.

Ben ik er voorstander van om naast een Fairtrade gemeente ook een groene gemeente te zijn: een gemeente waar naast land- en tuinbouw veel plaats is voor bomen, planten en dieren. Speelplekken voor kinderen kunnen veel groener aangelegd worden. Geef bomen, struiken, planten en daarmee ook dieren de ruimte en plan dus voldoende gelegenheden waar de natuur zijn gang kan gaan.

Wanneer er binnen de grenzen van onze gemeente veel gebouwd wordt en het wegennet uitgebreid wordt, zal dat gecompenseerd moeten worden.
Laten wij als gemeente eens een voorbeeld stellen als het gaat om duurzaamheid.

Investeer als gemeente in duurzame energie: vergroot de mogelijkheden van de burgers om huizen te isoleren, om gebruikt te maken van andere warmte bronnen, om over te schakelen van gas naar elektra. Dat betekend dat je ook keuzes moet maken hoe je je energie wilt opwekken: windmolens maken daar deel vanuit. We hebben binnen Drechterland nog voldoende daken liggen die geschikt gemaakt kunnen worden om voor het plaatsen van zonnepanelen.

Voor scholen is er nu de mogelijkheid om deel te nemen aan het scheiden van afval. Een mooie stap in de goede richting. Maar hoe verkleinen wij met elkaar de grote afvalberg die wij produceren? Laten we ook daarover met elkaar in gesprek gaan en bekijken wat wij als gemeente daar in kunnen betekenen. Tenslotte: De toekomst start vandaag!