11 november 2017

Sjon

Al meer dan 45 jaar woon ik op diverse adressen met plezier in Hoogkarspel, waarvan een groot deel van die tijd met Marlies. Ook als student filosofie, in de jaren tachtig, ben ik hier altijd blijven wonen. Kennelijk ben ik meer een plattelands- dan een stadsmens. Na mijn studie ben ik na wat omzwervingen in de gezondheidszorg beland, uiteindelijk als verpleegkundige cardiologie en gespecialiseerd hartfalenverpleegkundige. Inmiddels was ik in 2002 ook raadslid geworden, toen nog voor D66-GroenLinks. In 2010 werd ik vervolgens wethouder, waardoor ik de gemeente natuurlijk nog veel beter heb leren kennen.

Ik heb een tamelijk ruime belangstelling. Als raadslid houd ik me bezig met de zorg en het sociale beleid. De toenemende verschillen tussen groepen mensen, ook nu het economisch beter gaat, vind ik zorgelijk en heeft mijn aandacht.

De achteruitgang van flora en fauna, van de natuur, zou ik graag willen omzetten in vooruitgang. De afgelopen jaren hebben we wat dit betreft vanuit de oppositie wat stapjes kunnen zetten, maar daar kunnen echt nog wel wat tandjes bij. Ook bij mij thuis, in mijn tuin, probeer ik daar wat aan te doen.

Mijn meeste tijd zit tegenwoordig wel in het energie- en klimaat-vraagstuk. Ik ben bestuurslid van 2 duurzame energie-coöperaties, en als ondernemer probeer ik de energietransitie, dat wil zeggen de combinatie van energievermindering en omschakeling naar duurzame opwekking, te versnellen. Toekomstgericht dus. En op de lange termijn onontkoombaar en het enige levensvatbare economische model.

Dan vind ik toch nog tijd om door onze gemeente, maar ook daarbuiten hoor, te lopen en te fietsen en soms te kayakken. Vooral het echte onverharde wandelen zou in Drechterland veel beter kunnen, maar ik weet ook dat dat heel lastig te verwezenlijken is.