Meteen naar de inhoud

Knarrenhof Hoogkarspel

Novemberpublicatie

Al geruime tijd zijn er plannen om in Hoogkarspel een Knarrenhof, een groep woningen voor senioren, te realiseren. Nadat onder meer de ijsbaan als locatie was afgevallen, kwam een groenzone langs de Anjerstraat bij de tennisbanen en het zwembad in beeld.
Na de zomervakantie zijn wij met omwonenden gaan kijken naar de beoogde locatie voor een Knarrenhof in Hoogkarspel. Na ons bezoek ter plekke is onze conclusie dat we deze groene natuurzone, met grote bomen, moeten behouden als verblijfs- en speellocatie. Daarnaast wordt de verkeersafwikkeling lastig, en dreigt er geluidsoverlast van de naastgelegen sportvoorzieningen.

We hebben in Hoogkarspel, maar ook in heel Drechterland, sowieso niet zo veel van dit soort groene plekken, en juist ook met het oog op de klimaatverandering moeten we hiermee extra zuinig omgaan. Het is met het oog op een goede en mooie leefomgeving zaak om niet alle open plekken in onze kernen te verstenen, maar juist te kijken naar mogelijkheden voor meer groen en water in de wijken. Tegen hittestress en voor meer biodiversiteit. Het terrein langs de Anjerstraat zou trouwens, in overleg met de omwonenden, verbeterd en verfraaid kunnen worden.

Wij zijn absoluut niet tegen het concept van een Knarrenhof. Integendeel. We hebben daarom ook met de mensen van de stichting Knarrenhof Hof van Drechtje gesproken om met hen mee te denken over een nieuwe locatie. Onze inzet is namelijk dat een Knarrenhof wel op de politieke agenda blijft staan, en dat we wat ons betreft op zoek gaan naar een betere plek. En dat geldt niet enkel voor Hoogkarspel, maar ook voor Venhuizen. Ook hier zouden we de mogelijkheid van een Knarrenhof open willen houden. Want het bouwen van duurzame seniorenwoningen in Drechterland blijft noodzakelijk.
Sjon Wagenaar, fractievoorzitter