Nog wat succes op de valreep

Dankzij PDL voortaan jaarlijks 100.000 euro beschikbaar voor energiebesparende maatregelen.

Op de laatste raadsvergadering heeft onze fractie een aantal moties ingediend.  Een succes waar we wel trots op zijn willen we er toch even uitlichten.

Onze motie om de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen voor particulieren stevig uit te breiden, heeft het gehaald. Het isoleren van woningen is een hele goede methode om de klimaatverandering tegen te gaan. Eerder strandde een dergelijke motie, maar nu kregen we de steun van VVD en GBD, en haalde onze motie een meerderheid. De bestaande pot van 20.000 euro was in mei al leeg, vanaf 2018 komt er dankzij PDL voortaan jaarlijks 100.000 euro beschikbaar.