Meteen naar de inhoud

Openbaar groen en biodiversiteit

  • door

Over het onderhoud van het openbaar groen in onze straten en plantsoenen heeft Progressief Drechterland de nodige kritische berichten ontvangen. Zelf zagen we natuurlijk ook wel dat het lover op vele plekken waar je dat niet wilt weelderig tierde. Bij de wethouder en de buitendienst is dit uiteraard bekend. Inmiddels is de situatie met borstelwagens grondig aangepakt. Toch hebben we de wethouder tijdens de laatste raadsvergadering gevraagd of het onderhoud niet wat vaker en beter gedaan kan worden. Progressief Drechterland heeft, samen met andere partijen, tijdens de raadsvergadering voor de zomer een voorgestelde bezuiniging op het onderhoud van het groen kunnen afwentelen, maar dan moet het afgesproken onderhoudsniveau natuurlijk wel worden gehaald!

Biodiversiteit

Een ander aspect van ons groen is dat Progressief Drechterland meer biodiversiteit, oftewel soortenrijkdom wil. Niet tussen de tegels dus, maar wel weelderig groen op veel andere plekken. We weten inmiddels allemaal wel dat het met de biodiversiteit niet goed gaat. Het college werkt aan een pakket met maatregelen om de soortenrijkdom te verbeteren. Ook wordt er gewerkt aan een plan voor meer bomen in Drechterland. Het Waterschap, dat naast water de nodige gronden in onze gemeente beheert, werkt ook aan dit thema. En als dan tevens de agrarische sector meer werk zou kunnen maken van kringloop- en natuur-inclusieve landbouw, kan Drechterland met meer flora en fauna nog een stuk fraaier worden. Drechterland, een landelijke, groene gemeente!

Geeske Ruitenberg en Sjon Wagenaar