12 mei 2017

Programma

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Progressief Drechterland voor de periode 2018-2022. Progressief Drechterland is een lokale politieke partij met een geheel eigen geluid, in 2013 opgericht en sinds 2014 actief in de gemeenteraad van Drechterland. Wij proberen in ons handelen, en dus ook in dit programma, onze kernwaarden uit te stralen: betrokkenheid, duurzaamheid en innovatie.

 Progressief Drechterland voelt zich als lokale partij zeer betrokken bij de inwoners van Drechterland. Wij willen dat iedereen zo prettig mogelijk in Drechterland kan leven door Drechterland ‘groen’ en ‘open’ te houden, maar tegelijkertijd ook onze economische kracht te versterken.

We denken dat Drechterland snel zal moeten verduurzamen, maar we zien (en onder andere daardoor) ook allerlei kansen om de economische kracht van onze gemeente te versterken. Daarvoor hebben we allerlei innovatieve ideeën.

Samen met u willen we de komende jaren verder werken aan een betrokken, duurzaam en innovatief Drechterland waar het nog prettiger wonen en leven is!

Het kan en moet nog zoveel beter in Drechterland!!

Volledig programma PDF

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl