8 november 2017

Drechterland zelfvoorzienend op het gebied van elektriciteit in 2025

Ons streven is om in 2025 volledig te voorzien in onze elektriciteitsbehoefte. Daarom moet onze op duurzame bronnen gebaseerde elektriciteitsproductie omhoog.

Om echt grote stappen te zetten met duurzame elektriciteitsopwekking zullen we ons, behalve op zonnepanelen op woningen, ook moeten richten op grootschalige projecten. 

Wij zijn een groot voorstander van zogenaamde zonneweides in Drechterland. Daar hebben we in Drechterland ook de ruimte voor. En natuurlijk moeten er op zo kort mogelijke termijn zonnepanelen komen op de daken van gemeentelijke gebouwen.

download het verkiezingsprogramma als pdf

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl