8 november 2017

Drechterland zelfvoorzienend op het gebied van onze volledige energiebehoefte in 2040

Ons streven is om in 2040 op duurzame wijze in onze totale energiebehoefte te kunnen voorzien. Gegeven de grote oppervlakte van Drechterland, en ons relatief beperkte aantal inwoners, denken wij dat dat mogelijk is. Daarbij gaat het dan niet alleen over elektriciteit, maar bijvoorbeeld ook over warmte en mobiliteit. 2040 klinkt misschien ver weg, maar er moet nog erg veel gebeuren en er zijn grote investeringen nodig, waarvoor we ook van hogere overheden afhankelijk zijn.

Naast zonneweides moet er dan bijvoorbeeld ook gekeken worden naar de aanleg van warmtenetten en de inzet van aardwarmte. Verder willen we onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor de opslag van duurzame energie. Om dit ambitieuze doel te bereiken willen wij dat er een realistisch en onderbouwd uitvoeringsprogramma komt, waarin ook duidelijk wordt gemaakt welke stappen er al in de raadsperiode 2018-2022 gezet gaan worden om deze doelstelling waar te kunnen maken.

Alle nieuwe woningen zijn energieneutraal, de bestaande woningvoorraad wordt duurzaam gerenoveerd. De afgelopen jaren is het eenvoudiger en goedkoper geworden om energieneutraal te bouwen.
Dat nieuwbouw energieneutraal dient te zijn is voor ons vanzelfsprekend. Wij gaan voor gasloze nieuwbouwwijken en uitstekend geïsoleerde woningen die hun eigen energie opwekken.

Daartoe zetten we natuurlijk alle instrumenten in die de gemeente ter beschikking staan. De uitdaging zit voor ons veel meer in de verduurzaming van de bestaande
woningvoorraad. De gemeente moet stimuleren dat bestaande woningen zuiniger omgaan met energie, geen aardgas meer gebruiken, en zelf meer energie (in de vorm van warmte en elektriciteit) gaan produceren.     

Progressief Drechterland wil duurzame burgerinitiatieven zoals die overal in het land opkomen, actief ondersteunen met financiële en ambtelijke inzet.  En dan hebben we natuurlijk onze bedrijven waar veel energie wordt gebruikt en nog heel veel bespaard kan worden. Wij willen bedrijven actief stimuleren en op weg helpen met het terugdringen van hun energieverbruik.

Het uitvoeren van dergelijke duurzaamheidsmaatregelen is niet alleen goed voor het milieu, maar levert ook werk op voor aannemers, installateurs en energieadviseurs. Zowel de voorlichting over de mogelijke verbeteringen als de bestaande subsidieregelingen moeten worden versterkt.

De wijkgerichte aanpak, gericht op duurzame maatregelen, willen wij weer in ere herstellen. Hiermee zijn eerder goede resultaten behaald, maar helaas is dit project in 2014 stopgezet.

download het verkiezingsprogramma als pdf

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl