Een goed bestuur

Drechterland is een kleine gemeente. Dat heeft voor- en nadelen. Een voordeel is dat de gemeente dichtbij is, veel mensen de medewerkers van de gemeente kennen, en je er nog eens makkelijk binnenloopt.

Het nadeel is dat het voor een kleine gemeente moeilijker is dan voor een grotere gemeente om aan alle moderne ontwikkelingen, van digitalisering tot de decentralisering van de WMO, het hoofd te bieden. Een kleine gemeente is tegenwoordig altijd bezig om te kijken ‘met wie men nu weer eens samen zal gaan werken’. En eens in de zoveel tijd komt dan weer de roep om te gaan fuseren.

Progressief Drechterland wil:

Een bereikbare, betrouwbare en duidelijke gemeente

Meespraak

Een onderzoek naar de voors en tegens van verschillende vormen van verdergaande samenwerking in de regio,
waarbij ook naar de mogelijkheid van een fusie wordt gekeken

download het verkiezingsprogramma als pdf

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl