9 november 2017

Een bereikbare, betrouwbare en duidelijke gemeente

De gemeente moet bereikbaar zijn. Er moet gewerkt worden vanuit de zogenaamde één-loket gedachte waar inwoners met al hun vragen terecht kunnen.

Communiceren met de gemeente Drechterland en het communiceren door de gemeente verloopt niet altijd even goed en gemakkelijk.
De gemeente dient inwoners en anderen tijdig te informeren, afspraken na te komen en beslissingen helder te motiveren.

De gemeente dient ook snel en adequaat te reageren op verzoeken of reacties van inwoners. Nu is een snelle inhoudelijke reactie van de kant van de gemeente lang niet altijd haalbaar. 

Progressief Drechterland wil echter dat u dan wel binnen twee weken op de hoogte wordt gesteld van het verloop van de afhandeling van uw verzoek.

De gemeente moet ook betrouwbaar zijn, ze moet doen wat ze belooft. En de gemeente moet duidelijk zijn: duidelijk over de regels die gelden, en duidelijk dat ze die regels ook handhaaft. Handhaving is belangrijk voor het vertrouwen van inwoners in het gemeentebestuur.

Wanneer niet goed wordt gehandhaafd, dupeert dat degene die zich wel aan de regels houden en speelt het degenen in de kaart die het niet zo nauw nemen met wat toegestaan is. Wij vinden dat geen goede zaak.

download het verkiezingsprogramma als pdf

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl