9 november 2017

Meespraak

We willen de lokale democratie vitaler maken door onze inwoners op innovatieve wijze meer invloed te geven.
Daarbij gaat het allereerst om het stimuleren en oppikken van bewonersinitiatieven.

Inwoners moeten door de gemeente ondersteund worden om met elkaar plannen te gaan maken. De gemeente moet daarvoor ruimte en ambtelijke ondersteuning ter beschikking stellen.

Op alle mogelijke plekken en momenten moet de gemeente inwoners betrekken bij het ontwikkelen van plannen. Bij het beheer van gebouwen, bij de dingen die een gemeente zoal doet, tijdig, volledig en eerlijk.

We nemen onze inwoners immers serieus. Een gemeente moet idealiter niet langer beleid maken over inwoners, geen dingen doen voor inwoners, maar bij voorkeur alleen dingen doen samen met inwoners. 

In dat ideaalbeeld zijn onze inwoners mondige burgers, die weten wat ze willen en die ook weten hoe dat te bereiken.

De gemeente is dan de partner van die inwoners en helpt hen hun idealen te verwezenlijken.
Coachend, ondersteunend en meewerkend. Hierbij hoort een open en transparante bestuurscultuur, een bestuursstijl met veel aandacht voor inwoners, ondernemers en gebruikers.

Participatie wordt zichtbaar gemaakt in alle bestuurstaken en beleidsterreinen. Er is niet langer alleen sprake van inspraak maar van ‘meespraak’.

download het verkiezingsprogramma als pdf

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl