Meespraak

We willen de lokale democratie vitaler maken door onze inwoners op innovatieve wijze meer invloed te geven. Daarbij gaat het allereerst om het stimuleren en oppikken van bewonersinitiatieven. Inwoners moeten door de gemeente ondersteund worden om met elkaar plannen te gaan maken. De gemeente moet daarvoor ruimte en ambtelijke ondersteuning ter beschikking stellen. Op alle … Meer lezen over Meespraak