9 november 2017

Regionale samenwerking

De raad van Drechterland heeft in 2013 besloten tot een zogenaamde ‘ambtelijke fusie’ met Stede Broec en Enkhuizen.
Als gevolg daarvan werken nu alle voormalige ambtenaren van de drie gemeenten in één nieuwe organisatie, de SED.

Progressief Drechterland was geen voorstander van die fusie. Tot op dit moment hebben we de meerwaarde van die fusie ook nog niet kunnen ontdekken.

Het raadsbesluit willen we vooralsnog echter niet ongedaan maken, maar we zullen blijven letten op de belangen van de inwoners van Drechterland en er op toezien dat de gedane beloftes, zoals voor een betere, efficiëntere en goedkopere dienstverlening, ook echt worden nagekomen.

Progressief Drechterland is op dit moment geen voorstander van een volledige fusie met één of meer van de omliggende gemeenten.

Er moet door een kleine gemeente als Drechterland echter wel blijvend worden geïnvesteerd in samenwerking met andere gemeenten en organisaties.

Waar dat kan, moet Drechterland taken zelf uitvoeren. Waar dat moet of wenselijk is, dient dit te gebeuren in groter verband.
Dit betekent wel dat, vanwege de vele samenwerkingsverbanden, de gemeente steeds minder rechtstreekse invloed op de besluitvorming heeft. 

Daarom lijkt het niet onverstandig om in de periode 2018-2022 een onderzoek uit te voeren naar de voors en tegens van verschillende vormen van verdergaande samenwerking in de regio, waarbij ook naar de mogelijkheid van gemeentelijke fusie wordt gekeken. Op de uitkomsten van een dergelijk onderzoek kan nu nog niet worden vooruitgelopen.

Dit betekent dat op dit punt op een later moment de verdere koers van Drechterland moet worden bepaald.

download het verkiezingsprogramma als pdf

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl