Een prettige groene woonomgeving

Mensen voelen zich prettiger in hun buurt of in hun dorp, wanneer ze zich bij hun woonomgeving betrokken voelen.

Progressief Drechterland wil dat onze bewoners worden betrokken bij de (her)inrichting van hun buurt. 

Plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte moeten altijd eerst met buurt- of dorpsbewoners besproken worden waarbij er ook voldoende ruimte moet zijn voor initiatieven vanuit de bewoners zelf.

Progressief Drechterland wil:

Een natuurspeeltuin in Venhuizen

Meer bomen en struiken en een moderner bermbeheer

Een subsidieregeling voor groene aankleding van bestaande bedrijfsgebouwen 

Vergroting van biodiversiteit in én een onderhoudsvriendelijkere inrichting van de openbare ruimte

Dat de gemeente in iedere kern jaarlijks minimaal één bijeenkomst organiseert om te horen wat er leeft

Een activiteitenkalender op de gemeentelijke website (activiteiten, links naar verenigingen, overzicht van wandel- en fietsroutes, monumentenroute etc.)

Een diervriendelijke gemeente zijn

Meer aandacht voor brand- en inbraakpreventie

 

Download het verkiezingsprogramma als PDF

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl