7 november 2017

Dierenwelzijn

De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van dieren binnen zijn grenzen. Daarom zal de gemeente een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid moeten formuleren.
In dat beleid wordt de biologische en diervriendelijke veehouderij gestimuleerd.

Progressief Drechterland vindt het belangrijk dat er goed toezicht wordt gehouden op de leefomstandigheden van dieren in de intensieve veehouderij.
 
De verplichting om zwervende dieren op te vangen en twee weken te verzorgen, dient de gemeente na te komen.

Daarover moet de gemeente afspraken maken met organisaties zoals de dierenambulance, het dierenasiel en andere dierenopvangcentra en hen voldoende financiële ondersteuning bieden. Hetzelfde geldt voor de opvang van gewonde en zieke dieren.

Het beheer van het gemeentelijk groen wordt afgestemd op natuurontwikkeling en op de bescherming van de individuele dieren en hun leefgebieden.

Werkzaamheden die dieren kunnen verstoren, zoals het kappen van bomen of het uitbaggeren van sloten, vinden dus niet plaats in het voorjaar en in het broedseizoen (1 maart - 1 juli). Verder verleent de gemeente geen vergunning voor vermaak met dieren, zoals voor circussen met (wilde) dieren.

Download het verkiezingsprogramma als PDF

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl