7 november 2017

Een groene omgeving

Het beheer en de inrichting van het gemeentelijk groen dient te worden afgestemd op natuurontwikkeling en op de bescherming van dieren en planten in hun leefgebieden. Door aanpassing van het groen willen wij de biodiversiteit vergroten.

Dit kan goed samengaan met een onderhoudsvriendelijkere inrichting. Het kan dus verstandig zijn om te onderzoeken of er op sommige plekken grasvelden vervangen zouden moeten worden door natuurvriendelijkere bosschages, die ook nog eens goedkoper zijn om te onderhouden.

Wij willen specifiek aandacht vragen voor het beter inpassen van grote nieuwe bedrijfshallen en stallen in ons landschap. Dergelijke hallen zien er een stuk vriendelijker uit wanneer ze omgeven worden door groen.

We willen onderzoeken in hoeverre we voor een dergelijke groene aankleding van bestaande bouwwerken een subsidieregeling kunnen ontwikkelen, terwijl we voor nieuwe bouwaanvragen een groene aankleding onderdeel van de vergunning zouden willen maken.

Wat ons betreft kan er in Drechterland vaker groen in de vorm van bomen en struiken, ingezet worden om al te duidelijke uitingen van de moderne tijd, zoals snelwegen en grote hallen, aan het zicht te onttrekken. 

Het landschap wordt er gevarieerder door en daarmee aantrekkelijker voor mens en dier. De aanleg van een dorpsbos bij Hoogkarspel kan dan ook op onze warme steun rekenen.

De afgelopen decennia is het agrarische landschap van Drechterland grootschaliger en eenvormiger geworden. Terwijl het grondgebruik is geïntensiveerd is de soortenrijkdom afgenomen.

Agrariërs zouden een rol kunnen spelen bij het vergroten van de biodiversiteit. Progressief Drechterland wil samen met hen met een verse nieuwe blik naar onze landbouw gaan kijken.

Hoe verenigen we in Drechterland natuur met agrarisch ondernemerschap? En hoe zorgen we er tegelijkertijd voor dat agrarische ondernemers een goede boterham kunnen verdienen? We willen dat het landschap kleuriger en (bio)diverser wordt.
Als we een dergelijke ontwikkeling verwachten van onze agrariërs zal de gemeente zelf ook het goede voorbeeld moeten geven.

Het bermbeheer in Drechterland moet worden gemoderniseerd. Met een aangepast maai- en zaaiprotocol kan de soortenrijkdom (en daarmee ook de veelkleurigheid) van de bermen enorm verbeterd worden.

Download het verkiezingsprogramma als PDF

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl