7 november 2017

Schoon, heel en veilig

Om je prettig te voelen moet de openbare ruimte schoon en heel zijn. Eventuele verloedering moet worden tegengegaan door vernieling en bekladding snel aan te pakken.

Drechterland is relatief een veilige gemeente. Het aantal misdrijven ligt hier op de helft van het landelijke niveau. Toch mag de aandacht voor inbraakpreventie versterkt worden.

We zien daarin ook een sterke rol voor de gemeente. Dat geldt overigens ook, en zelfs in nog sterkere mate, voor brandpreventie. De aanrijtijden voor de brandweer in grote delen van Drechterland zijn dermate lang, dat de noodzaak voor brandpreventie essentieel is.

Mensen moeten zich veilig kunnen voelen op straat, ook ‘s avonds. Een goede verlichting is daarvoor op veel plekken van groot belang, maar in sommige gevallen kan de intensiteit van de straatverlichting worden verminderd.

In ieder geval dient meer gebruik gemaakt te worden van energiezuinige LED-verlichting. Volgens Progressief Drechterland moeten we zo snel mogelijk overal op LED-verlichting overgaan.

Dat is goed voor het milieu en tegelijkertijd bespaart de gemeente op energiekosten.

Met name in het buitengebied moet gekeken worden naar de mogelijkheid voor de inzet van ‘natuurvriendelijke’ LED-verlichting.
Daarbij gaat het om verlichting in een kleur (bijvoorbeeld amber of groen) die dieren als vleermuizen en vogels zo min mogelijk verstoort.

Download het verkiezingsprogramma als PDF

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl