7 november 2017

Vitale dorpen

Drechterland is niet alleen één gemeente maar vooral ook een verzameling van afzonderlijke dorpen en wijken. Deze verschillen van elkaar wat betreft problemen, kansen en uitdagingen. In ieder geval is duidelijk dat de bewoners in de verschillende wijken en dorpen het beste weten wat daar speelt, en wat er eventueel beter zou kunnen.

De afgelopen decennia hebben onze kleinere kernen langzamerhand veel van hun voorzieningen verloren. Zo zijn de winkels er bijvoorbeeld zo goed als verdwenen, maar ondanks het ontbreken van allerlei voorzieningen woont men er graag. Onze kernen zijn, mede dankzij vele actieve vrijwilligers, vitale dorpsgemeenschappen.

Het is de taak en uitdaging van zowel gemeente als inwoners om ervoor te zorgen dat deze kernen ook in de komende decennia prettige en vitale leefomgevingen blijven. 

De afgelopen periode is de gemeente in gesprek gegaan met inwoners in het kader van het project ‘Vitale dorpen’.
Dit mag geen eenmalige actie blijven, maar moet worden voortgezet.

Progressief Drechterland wil dat de gemeente minimaal een keer per jaar een bijeenkomst organiseert in iedere woonkern om te horen wat er leeft. Bovendien moet er voldoende budget zijn om de plannen die inwoners zelf naar voren brengen, daadwerkelijk te realiseren.

Inwoners moeten vanuit de gemeente in heldere, niet al te ingewikkelde taal, over activiteiten worden geïnformeerd. Niet alleen over gemeentelijke plannen, maar ook over activiteiten van verenigingen en over evenementen.

Het is een gemiste kans dat er nergens een overzicht is van wat er allemaal te doen is binnen de gemeente Drechterland. Progressief Drechterland wil dat er op de gemeentelijke website een gedeelte komt met daarop een activiteitenkalender, inclusief links naar verenigingen en een overzicht van bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes door de gemeente. 

Dit kan de deelname aan activiteiten stimuleren en voorkomen dat verenigingen in elkaars vaarwater zitten, doordat diverse activiteiten op dezelfde dag worden georganiseerd.

Download het verkiezingsprogramma als PDF

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl