7 november 2017

Voorbereiden op klimaatverandering

Het is inmiddels duidelijk dat het klimaat verandert, en ook in Drechterland zullen we ons daarop moeten voorbereiden. Overlast als gevolg van heftigere regenbuien moet voorkomen worden. 

Dat kunnen we onder andere doen door onze inwoners te stimuleren om hun tuinen minder te verstenen zodat regenwater het riool minder (snel) belast.

Ook hierin moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven, door bijvoorbeeld op het nu wel erg stenige Raadhuisplein in Hoogkarspel en in het versteende centrum van Venhuizen bomen aan te planten.

Download het verkiezingsprogramma als PDF

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl