Gezond en waardevol leven

Een gezond en waardevol leven bestaat uit meer dan alleen goed wonen en een prettige woonomgeving.

Het is eveneens van belang dat er in Drechterland een voldoende breed en gevarieerd aanbod van voorzieningen,

activiteiten en recreatiemogelijkheden beschikbaar is, en vooral ook dat we als samenleving op een betrokken manier omgaan met onze bewoners met wie het (al dan niet tijdelijk) wat minder gaat.

Progressief Drechterland wil:

Positieve gezondheid!: mensen aanspreken op hun kracht in plaats van zwakte

Een dementievriendelijke gemeente

Een omgeving die mensen uitnodigt om te bewegen en mee te doen

Preventie op het terrein van alcohol, drugs en overgewicht

Een gemeente die actief in gesprek gaat met senioren

Ondersteuning bieden aan het verenigingsleven en sportvoorzieningen

Geld dat voor armere kinderen bestemd is ook daadwerkelijk voor hen gebruiken

Gebruikmaken van de idee├źn van de campagne Schuldvrij!

Bij het bieden van Jeugdhulp altijd het belang van het kind voorop stellen

download het verkiezingsprogramma als pdf

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl