8 november 2017

Drechterland als dementievriendelijke gemeente

Op initiatief van Progressief Drechterland heeft de gemeenteraad in 2017 besloten dat Drechterland een dementievriendelijke gemeente wordt

Drechterland vergrijst, zelfs nog iets sneller dan het Nederlandse gemiddelde. 1 op de 5 mensen krijgt op enig moment een vorm van dementie. Naar verwachting leiden in 2040 zo’n 700 Drechterlanders aan enige vorm van dementie.

En omdat er rondom iemand met dementie gemiddeld drie mantelzorgers actief zijn, is dan meer dan 10% van onze inwoners van heel nabij betrokken bij de gevolgen van dementie.

In de praktijk zal iedereen steeds vaker te maken krijgen met dementie. Het kan gaan om een buurman, een klant, een sportvriend of de dame die voor ons staat in de rij bij de supermarkt. 
Dat vraagt om een positieve benadering van mensen met dementie door iedereen in onze samenleving.

Progressief Drechterland denkt daarom dat het goed is dat de gemeente Drechterland zich daarop voorbereidt. Dit kunnen we doen door een dementievriendelijke gemeente te worden. 

Om dat te bereiken moeten we:

Goede ondersteuning en begeleiding beschikbaar en toegankelijk hebben op het moment dat dit nodig is. 

Er voor zorgen dat mantelzorgers niet overbelast raken

Voorlichting geven over dementie aan ondernemers, buurtverenigingen, sportclubs, ambtenaren etcetera, en dan vooral over hoe je dementerende mensen in de praktijk van alledag kunt helpen.

Nadenken over een zodanige inrichting van de openbare buiten- en binnenruimte dat mensen met dementie daar zo lang mogelijk gebruik van kunnen blijven maken.
Zo kan een afwijkende kleur streep op de stoep mensen helpen om de ‘lijn’ te houden en ook foto’s en pictogrammen kunnen mensen helpen om de weg te vinden.

download het verkiezingsprogramma als pdf

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl