8 november 2017

Een bloeiend verenigingsleven

Een vitaal verenigingsleven dichtbij huis is van groot belang voor het meedoen in de samenleving, voor het realiseren van sociale samenhang en voor het op peil houden van de gezondheid.

Daarnaast vervullen voorzieningen als bibliotheken en dorpshuizen een belangrijke rol als ontmoetingsplekken. Met een degelijk subsidiebeleid kunnen al deze functies worden ondersteund.

Er is echter ook een rol voor de gemeente weggelegd om verenigingen en instellingen actief te ondersteunen bij het vinden van vrijwilligers en bij het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere verenigingen en instellingen.

download het verkiezingsprogramma als pdf

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl