8 november 2017

Hulp voor hen die dat nodig hebben

Mensen die hulp nodig hebben moeten deze steeds vaker zien te vinden in hun eigen netwerk: bij familie, vrienden, of buren. Mensen raken daarmee steeds meer op hun eigen kracht aangewezen, en de overheid verdwijnt steeds meer uit beeld.

Progressief Drechterland wil voorkomen dat we te ver doorschieten in deze ontwikkeling, die onder andere een gevolg is van de stijgende kosten van de hulpverlening. Wanneer het eigen netwerk van mensen tekortschiet of er deskundige hulp nodig is, moeten mensen kunnen blijven rekenen op de ondersteuning van de gemeente.

Armoede: ook in Drechterland hebben we soms te maken met verborgen armoede. Het helpt wanneer de gemeente daar vroeg genoeg van op de hoogte is: erger kan dan vaak voorkomen worden. Het gebruik van gemeentelijke incassoregelingen kan mogelijk gebruikt worden als vroegsignalering voor (verborgen) armoede.

Mensen met een laag inkomen willen wij tegemoetkomen met bijvoorbeeld computers en zwemlessen voor kinderen. Wij willen dat de zogenaamde Klijnsma-gelden, welke de gemeente speciaal heeft gekregen om iets voor arme kinderen te doen, hiervoor ook specifiek worden ingezet en niet, zoals nu, op de grote hoop dreigen te verdwijnen.
Daarvoor kan bijvoorbeeld samengewerkt worden met de Stichting Leergeld.

 

Via de bijzondere bijstand willen wij mensen die dat echt nodig hebben financieel maatwerk en ondersteuning bieden. Belangrijk is dat het armoedebeleid in combinatie met schuldhulpverlening en indien van toepassing, met het WMO-beleid wordt uitgevoerd.

Schuldenproblematiek: in veel gevallen waarin sprake is van armoede is er ook sprake van schulden. In de regel gaat het dan om een complex van factoren waarbij mensen door de schulden ook psychisch in de problemen raken, waardoor de problemen weer verergeren en men in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Een integrale aanpak is belangrijk.

Progressief Drechterland wil dat er daarnaast ook goed gekeken moet worden naar de campagne Schuldvrij! Deze campagne komt voort uit onderzoek naar de zogenaamde schulden- of zelfs boete-industrie. In veel gevallen leidt deze industrie alleen maar tot een enorme opdrijving van de schulden en dus problemen. Het gaat hier niet om het uit de problemen helpen van mensen, maar de doelstelling lijkt vooral om er zelf zoveel mogelijk aan te verdienen.

Arbeidsmarkt: ondanks de op dit moment aantrekkende economie vallen nog steeds heel veel mensen buiten de boot. Ouderen en mensen met een lage of ‘verkeerde’ kwalificatie vinden vaak nog steeds geen werk en veel ZZP’ers hebben te weinig werk. Progressief Drechterland maakt zich hierover zorgen en staat daarom open voor experimenten met deze groepen om hun arbeidsparticipatie te vergroten.

download het verkiezingsprogramma als pdf

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl