8 november 2017

Ouder worden in Drechterland

In Drechterland is de afgelopen jaren het ouderenbeleid van de grond gekomen. Dit is een goede zaak.

Met de toenemende vergrijzing dienen we immers voor ouderen op de terreinen van wonen, zorg en de bereikbaarheid van voorzieningen extra aandacht te hebben

Ouderen kunnen overigens zelf nog heel veel. Progressief Drechterland wil stimuleren dat ouderen hun eigen mogelijkheden optimaal benutten, maar als desondanks hulp nodig is dient die ook geboden te worden waarbij dan altijd samen met de hulpvrager gezocht moet worden naar de meest passende en meest efficiënte oplossing. 

Progressief Drechterland vindt dat er over deze en andere zaken door de gemeente actief met senioren in gesprek moet worden gegaan, bijvoorbeeld in bijeenkomsten in de dorpshuizen.

Bestaande projecten en organisaties c.q. activiteiten voor ouderen dienen van de gemeente voldoende (financiële) ondersteuning te krijgen.

Nieuwe projecten en initiatieven voor ouderen dient de gemeente te stimuleren.

download het verkiezingsprogramma als pdf

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl