8 november 2017

Positieve gezondheid

Het is tijd om anders te kijken naar gezondheid. Het zou beter zijn gezondheid niet langer te zien als doel op zich, maar als het vermogen van mensen om hun leven zo goed mogelijk vorm te geven, in relatie tot de uitdagingen die het leven hen stelt. 

Deze andere manier van kijken is aantrekkelijk omdat het de mens centraal stelt, en niet zijn ziekte.

Het spreekt mensen aan op hun kracht in plaats van op hun zwakte, het benadrukt hun potentieel, dat wat ze kunnen en niet wat ze niet kunnen.

Mensen moeten zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen blijven voeren. De gemeente zal het aanbod aan voorzieningen en activiteiten moeten laten aansluiten bij hun behoefte.

Ook door bijvoorbeeld te zorgen voor een omgeving waarin groen en voldoende ruimte uitnodigen tot bewegen en een sociale omgeving die mensen uitdaagt om mee te doen, kan de gemeente Drechterland bijdragen aan de gezondheid van haar inwoners.

Daarnaast zal de gemeente vanzelfsprekend oog moeten blijven houden voor preventie op het gebied van bijvoorbeeld roken, overgewicht, drugs en alcohol.

download het verkiezingsprogramma als pdf

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl