8 november 2017

Economische structuur versterken

Het gaat de laatste tijd economisch een stuk beter in Nederland. Toch is er in Drechterland nog reden tot zorg: hoewel de werkeloosheid relatief laag is, kent Drechterland relatief weinig betaalde banen.

Bij een relatief groot deel van die banen gaat het daarbij om ZZP-ers. Het vestigingsklimaat in Drechterland voor (met name startende) ondernemers moet verbeterd worden.

Natuurlijk dienen milieu- en andere regels te worden gehandhaafd, maar er is niets op tegen wanneer de gemeente creatief met ondernemers meedenkt over goede oplossingen.

Wij zien vooral ook kansen voor kleinschalig ondernemerschap: het moet in bestemmingsplannen eenvoudiger gemaakt worden om vanuit huis een onderneming te beginnen.

Een bijzonder onderdeel van het vestigingsklimaat is de aanwezige digitale infrastructuur. Deze schiet in Drechterland duidelijk tekort.

Juist voor ZZP-ers is een goede en goedkope toegang tot internet essentieel: zij zijn veelal niet in staat om een kostbare bedrijfsaansluiting aan te laten leggen.

download het verkiezingsprogramma als pdf

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl