8 november 2017

Glasvezel voor iedereen

Volgens Progressief Drechterland heeft het internet zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een essentiële infrastructuur: het moderne leven kan niet meer geleefd worden zonder toegang tot internet, tal van essentiële diensten zijn (of worden op korte of langere termijn) afhankelijk van internet.

Daarbij gaat het niet meer over de toegang tot internet, maar is de toegang tot snel internet steeds belangrijker geworden.

In Drechterland heeft een groot gedeelte van de bevolking geen toegang tot snel internet. Wij vinden dat alle inwoners en ondernemers de komende tijd toegang moeten krijgen tot glasvezel.

Dit is immers de enige toekomstvaste toegangstechnologie. Alle andere op dit moment gebruikte technieken (zoals bijvoorbeeld ADLS, VDSL en de kabel) kennen grotere of kleinere technische capaciteitsbeperkingen.

Het grote belang van snel internet geldt niet alleen voor onze ondernemers, maar bijvoorbeeld ook voor onze ouderen en zorgbehoevenden: met snel internet en de inzet van zogenaamde ‘domotica’ is het eenvoudiger voor hen om langer thuis te blijven wonen.

Domotica is het toepassen van elektronica in huis om het leven in huis ‘makkelijker’ te maken zodat ouderen of mensen met een handicap langer zelfredzaam kunnen blijven.

Het gaat om hulpmiddelen met sensoren en computertechnologie, soms gecombineerd met communicatie met hulpverleners die zich buitenshuis bevinden.

Hoe de betrokkenheid van de gemeente er ook uit komt te zien, in 2022 moet minstens 50% van de woningen en ondernemingen in Drechterland zijn aangesloten op een glasvezelinfrastructuur.

download het verkiezingsprogramma als pdf

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl