8 november 2017

Goed onderwijs

Goed onderwijs vormt één van de fundamenten van een goed werkende moderne samenleving.

Het is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Dat begint al bij het basisonderwijs.

Progressief Drechterland is nog steeds voorstander van het stelsel van zogenaamde brede scholen waaromheen behalve het onderwijs ook diverse gerelateerde voorzieningen, zoals overblijfvoorzieningen, voor- en naschoolse opvang, 

peuterspeelzalen, kinderopvang, maar ook culturele en sportieve activiteiten kunnen worden georganiseerd.

Dat is niet alleen erg goed voor de ontwikkeling van kinderen, maar ook nog eens makkelijk voor werkende ouders. Daarnaast moet de gemeente zorgdragen voor het voorhanden zijn van een kwalitatief hoogwaardig aanbod aan muziekonderwijs.

Alle kinderen moeten zowel op school hoogwaardige muziekles krijgen, als buiten de school in staat zijn om, op een laagdrempelige wijze, een instrument te leren bespelen.

download het verkiezingsprogramma als pdf

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl