7 november 2017

Aandacht voor starters en jonge gezinnen in de kleinere kernen

Drechterland moet er als gemeente voor zorgen dat de kleinere kernen vitale gemeenschappen blijven. Dat kan alleen wanneer er een goede mix van jongere en oudere inwoners is.

We moeten ervoor zorgen dat die kernen ook aantrekkelijk blijven als vestigingsplaats voor jonge gezinnen en starters op de woningmarkt.

Bij eventuele nieuwbouw in de kleinere kernen dient daarom de nadruk te liggen op het realiseren van koopwoningen in de lagere prijsklassen en sociale woningbouw.

Daarnaast moeten we zorgen voor goede en bereikbare scholen.

Download het verkiezingsprogramma als PDF

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl