7 november 2017

Een wooncarrière binnen onze gemeente

De inwoners van Drechterland moeten wanneer ze dat willen hun hele leven in onze gemeente kunnen blijven wonen. Dat stelt eisen aan het aanbod van soorten woningen.

De gemeente dient dat aanbod te bewaken en in de goede richting te sturen. Samen met de bewoners in de verschillende kernen moet gekeken worden op welke wijze nieuwbouw kan helpen om de vitaliteit van die kernen te versterken.

In ieder geval moet in Drechterland als geheel wat ons betreft het aantal seniorenwoningen en starterswoningen omhoog.

Op dit moment gaat het bij 20% van de 8000 woningen in Drechterland om sociale huurwoningen.

Gelet op de belangen van starters, senioren en in het algemeen mensen met een smallere beurs en vanwege de behoefte die er aan dergelijke woningen is, vinden wij dat het percentage best wat mag groeien.

Daarom zou wat ons betreft, naast de eveneens noodzakelijke koopwoningen, 25% van de nieuw te bouwen woningen een sociale huurwoning moeten zijn.

Download het verkiezingsprogramma als PDF

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl