7 november 2017

Meer variëteit in het woningaanbod

Als wij tegemoet willen komen aan de wensen van onze inwoners, moeten we ervoor zorgen dat er de komende jaren gewerkt wordt aan een groter aanbod van woningen voor senioren in met name Hoogkarspel en Venhuizen.

Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om zogenaamde ‘levensloopbestendige woningen’, om ‘nultredenwoningen’ of om woningen waar zorg op afroep beschikbaar is.

Bij het realiseren van dat soort woningen moeten we ons echter niet alleen richten op de nieuwbouw. Aandacht hiervoor bij de renovatie van bestaande woningen, al dan niet in corporatiebezit, is zeker zo belangrijk.

Al met al zou het goed zijn wanneer de variëteit in het woningaanbod in Drechterland vergroot wordt. Om snel (en goedkoop) in te kunnen spelen op de behoefte aan woningen, is het verstandig ook de mogelijkheid van modulair bouwen serieus te onderzoeken.

Bij modulair bouwen worden de onderdelen van het gebouw in een fabriek geassembleerd, over de weg naar de bouwplaats vervoerd en daar (in een paar dagen tijd) in elkaar gezet.

In Drechterland kan modulair bouwen een betaalbare oplossing bieden voor seniorenhuisvesting, voor starters en voor arbeidsmigranten. Met name voor starters zouden we ook willen experimenteren met zogenaamde ‘tiny houses’, kleine, maar comfortabele en uiterst duurzame woningen voor vooral alleenstaanden.

Verder moet het makkelijker gemaakt worden om zogenaamde ‘kangoeroewoningen’, of andere woningtypen waarin mantelzorg gerealiseerd kan worden, te bouwen.

Op die manier kunnen we ook aan onze inwoners in die levensfase een wooncarrière bieden. Eventuele belemmeringen die voortkomen uit bijvoorbeeld bestemmingsplannen moeten zoveel mogelijk worden weggenomen.

Download het verkiezingsprogramma als PDF

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl