Meer variëteit in het woningaanbod

Als wij tegemoet willen komen aan de wensen van onze inwoners, moeten we ervoor zorgen dat er de komende jaren gewerkt wordt aan een groter aanbod van woningen voor senioren in met name Hoogkarspel en Venhuizen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om zogenaamde ‘levensloopbestendige woningen’, om ‘nultredenwoningen’ of om woningen waar zorg op afroep beschikbaar … Meer lezen over Meer variëteit in het woningaanbod