7 november 2017

Nieuwe woningen

De provincie Noord-Holland gaat ervan uit dat er tot 2040 in Noord-Holland zo’n 212.000 extra woningen gebouwd moeten worden. Mogelijk zou dit kunnen leiden tot een verplichting om een gedeelte van die bouwopgave, tot wel zo’n 800 woningen, in Drechterland te realiseren.

Op dit moment kent Drechterland, zoals gezegd, ongeveer 8000 woningen. Een dergelijk grote uitbreiding is lastig te realiseren, maar als er van een verplichting sprake zou zijn biedt dit tegelijkertijd ook een kans om de leefbaarheid van onze kleine kernen te vergroten en het mensen mogelijk te maken om binnen Drechterland een wooncarrière te volgen

Dat zou dan echter wel betekenen dat er dan ook één of meer grootschaligere bouwprojecten gerealiseerd moeten worden.

Daarbij is van essentieel belang dat daarbij goed gekeken wordt naar de bijbehorende verkeersinfrastructuur en de aansluiting op het openbaar vervoer. In het verleden is dat, in ieder geval bij projecten in Hoogkarspel, onvoldoende gebeurd, waardoor er in die kern regelmatig een verkeersinfarct dreigt.

Bij een dergelijk bouwproject zou er bovendien voor moeten worden gezorgd dat ook de andere noodzakelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld scholen en groen vanaf het begin op orde zijn.

Download het verkiezingsprogramma als PDF

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl